Skip to content
Algemeen: 024 - 84 44 237 Spreekuur: 06 - 23 05 41 48 info@jongbewind.nl

Wat is beschermingswind?

Bij beschermingsbewind beschermt de bewindvoerder de financiële belangen van mensen die daar zelf niet goed toe in staat zijn.

Hoe werkt beschermingswind?

De cliënt krijgt (wekelijks) leefgeld op de leefgeldrekening.
Als het kan wordt er gespaard waar en eventueel worden schulden aangepakt.

Wat als ik schulden heb?

De bewindvoerder bekijkt hoe hoog de schulden zijn en of deze van je inkomen binnen redelijke tijd afgelost kunnen worden.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Bijvoorbeeld de betrokkene zelf, partner, bloedverwanten tot de vierde graad, voogd (zolang betrokkene minderjarig is) of officier van justitie.

Wanneer stopt het bewind?

Bijvoorbeeld door overlijden van de bewindvoerder of klant.
Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.

Wat zijn de verschillen?

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen. Bewind voor financiële beslissingen. Mentorschap voor persoonlijke beslissingen.

Wat is beschermingsbewind?

Een professionele bewindvoerder is er om je financiën te “beschermen”.

Bij beschermingsbewind beschermt de bewindvoerder de financiële belangen van mensen die daar zelf niet goed toe in staat zijn.

Het belangrijkste doel van bewindvoering is dat de financiën van de klant zijn gestabiliseerd. Ofwel dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn.

De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.

Naast het beheren van de inkomsten en uitgaven bekijkt de bewindvoerder ook of je recht hebt op bepaalde sociale voorzieningen of wettelijke regelingen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en/of bijzondere bijstand.

Hoe werkt beschermingsbewind?

Alle financiële post van de klant gaat naar de bewindvoerder. De bewindvoerder opent een beheer- en leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen de inkomsten binnen en van daaruit worden de vaste lasten betaald. De cliënt krijgt (wekelijks) leefgeld op de leefgeldrekening. Als het kan wordt er gespaard waar en indien mogelijk worden eventuele schulden aangepakt.

Je krijgt inzage in de bij- en afschrijvingen op beide rekeningen (of anders afgesproken).

Een kantonrechter spreekt de onderbewindstelling uit. Er wordt dan een beschikking gemaakt waarop de klant en de bewindvoerder staan vermeld. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan  de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Wat als ik schulden heb?

De bewindvoerder bekijkt hoe hoog de schulden zijn en of deze binnen een redelijke tijd afgelost kunnen worden. Als dit kan, zal de bewindvoerder proberen betalingsregelingen af te sluiten. Als de schuldeisers er niet mee akkoord gaan of als de schulden te groot zijn (problematische schulden) zal er schuldhulpverlening (MSNP) of schuldsanering (WSNP) bij de gemeente aangevraagd moeten worden. Je bewindvoerder zal je helpen en ondersteunen bij deze aanvraag.

Wie kan bewindvoering aanvragen?
 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • curator of mentor
Wanneer stopt het bewind?

De taak van de bewindvoerder eindigt:

 • door overlijden van de bewindvoerder of klant
 • wanneer de bewindvoerder onder curatele of bewindvoering wordt gesteld
 • door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter als:
  • degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf (eventueel met de hulp van anderen) de eigen belangen kan behartigen
  • voortzetting van de maatregel niet zinvol is
  • de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode voorbij is.
 • als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel

Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.

Wat zijn de verschillen tussen curatele, beschermingsbewind en mentorschap?

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Die mensen zijn handelingsonbekwaam.

 

Bewind voor financiële beslissingen

Bewind is bedoeld voor wie zijn financiële zaken niet zelf kan regelen.

 

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Back To Top