skip to Main Content
Algemeen: 024 - 84 44 237 Spreekuur: 06 - 23 05 41 48 info@jongbewind.nl
Rijksoverheid

Website van de overheid met informatie over curatele, bewind en mentorschap.

De Rechtspraak

Website van de rechtbank met uitgebreide informatie over curatele, bewind en mentorschap
met de reglementen, procedures en formulieren.

Goed Vertegenwoordigd

Dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste
als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

Nibud

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Zij doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee. Denk dan aan onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk!
Allemaal erop gericht dat je meer grip op uw geld krijgt.

Zelf je schulden regelen

De website zelfjeschuldenregelen.nl is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen een oplossing te vinden en hun financiën weer op de rails te krijgen.

SchuldInfo

Schuldinfo bevat juridische informatie over schulden, beslag, incasso en dergelijke. De website is bedoeld voor schuldhulpverleners, maar bevat ook bruikbare informatie voor mensen met schulden.

Horus

BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening.

Back To Top