skip to Main Content
Algemeen: 024 - 84 44 237 Spreekuur: 06 - 23 05 41 48 info@jongbewind.nl
Wat is budgetbeheer?

Bij budgetbeheer worden al je inkomsten en uitgaven beheert door de budgetbeheerder.

Hoe werkt budgetbeheer?

De budgetbeheerder opent een beheer- en eventueel een leefgeldrekening. Op de beheerrekening …

Welke vormen budgetbeheer zijn er?

Jong Bewind biedt drie vormen van budgetbeheer; Basis, Volledig en Volledig plus.

Wanneer stopt budgetbeheer?

Je kan elk moment budgetbeheer opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van 1 maand.

Wat is het verschil met beschermingsbewind?

Het grootste verschil tussen budgetbeheer en beschermingsbewind is dat budgetbeheer niet wordt uitgesproken door een rechter.

Wat is budgetbeheer?

Indien je het je zelf niet (meer) lukt om je eigen financiële zaken te regelen, kun je je inkomen laten beheren. Dat heet budgetbeheer (of inkomensbeheer). Bij budgetbeheer worden al je inkomsten ontvangen door de budgetbeheerder. Van die inkomsten worden alle vaste lasten betaald, wordt er gereserveerd voor onverwachte zaken en krijg je maand of weekgeld om van te leven.

Hoe werkt budgetbeheer?

De budgetbeheerder opent een beheer- en eventueel een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen de inkomsten binnen en van daaruit worden de vaste lasten betaald. De cliënt krijgt (wekelijks) leefgeld op de leefgeldrekening.

Je krijgt inzage in de bij- en afschrijvingen op beide rekeningen.

De budgetbeheerder voert de taken uit die bij de gekozen vorm van budgetbeheerder hoort.

Welke vormen budgetbeheer zijn er?

Jong Bewind biedt drie vormen van budgetbeheer.

Basis: Allen vaste lasten worden betaald en op jouw verzoek wordt er gereserveerd voor bepaalde zaken. De rest wordt naar je rekening overgemaakt.

Volledig: Zelfde als Basis, maar dan wordt ook de declaraties, kwijtschelding en belasting voor je gedaan.

Volledig plus: Zelfde als Volledig, maar dan worden ook je schulden aangepakt. Indien mogelijk worden betalingsregelingen afgesproken en betaald of je zal ondersteunt worden in de aanvraag van schuldhulpverlening.

Wanneer stopt budgetbeheer?

Je kan elk moment budgetbeheer opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van 1 maand.

Wat is het verschil met beschermingsbewind?

Het grootste verschil tussen budgetbeheer en beschermingsbewind is dat budgetbeheer niet wordt uitgesproken door een rechter. En dat de kantonrechter dus ook niet beslist wanneer het eindigt. De duur bepaal je dus zelf.

Een ander groot verschil is de eigen verantwoordelijkheid. Bij beschermingsbewind neemt de bewindvoerder de financiële verantwoordelijkheid over van betrokkene. Bij budgetbeheer blijft de verantwoordelijkheid bij betrokkene zelf; je ontvangt dus nog zelf je post, je moet zelf je rekeningen doorsturen naar de budgetbeheerder en je moet zelf wijzigingen doorgeven.

Bij budgetbeheer ben je niet beschermt tegen nieuwe schulden, terwijl je dat wel deels bent bij beschermingsbewind

De taken en verantwoordelijkheid van een beschermingsbewindvoerder zijn uitgebreider.

Back To Top